דף הבית | אודות החברה | כתבות | בטיחות | ייעוץ | הדרכה וחקירות | גלריה|חוקים ותקנותצור קשר

 
בטיחות למען איכות חיים
 
 
     נציבות כבאות והצלה מבקשת להנחות את הציבור להגביר את המודעות לבטיחות אש בבתים, עקב תחילת החורף והשימוש המוגבר במכשירי חשמל
 • הרחיקו מכשירי גז, חשמל ותנורי חימום מחומרים דליקים כמו: וילונות, בגדים, מצעי מיטה וכדומה.
 • לא להניח על מפזרי חום או תנורים עם אש גלויה בגדים או כביסה, למניעת התלקחות אש.
 • בעת השימוש במכשירי גז ביתיים, חשוב להשאיר חלון או פתח לאוורור הבית.
 • יש להרחיק ילדים מאש גלויה ומגפרורים.
 • תקלות במערכת ובמכשירי חשמל יתוקנו רק ע"י חשמלאי מוסמך.
 • אין להפעיל מכשירי חשמל רבים בו זמנית, למניעת עומס יתר וכשל במערכת החשמל, למניעת התחשמלות או שרפה.
 • אין לקפל סדין, שמיכה או כרית חשמליים בעודם מחוברים לחשמל, למניעת קצר ושרפה.
 • כבו כל מכשיר חשמלי, אש גלויה וסירים על האש לפני השינה ו/או עזיבה את הבית.
 • במידה ואחד מבני הבית מעשן, יש להקפיד על כיבוי מוחלט של הסיגריה לפני השינה.
 • יש להשאיר את פתח האוורור שבתקרת חדר המדרגות פתוח, לשחרור עשן בעת שרפה.
 • חדר המדרגות חייב להיות פנוי מחפצים כדי לאפשר מילוט מהיר.
 • אין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה.
 • כללי התנהגות בעת שריפה
 • כבו מיד אש קטנה בטרם תהפוך לשרפה גדולה, בכל אמצעי אפשרי: מטפה כיבוי, שמיכה, מים וכדו
 • אין לשפוך מים במקום שיש בו חשמל.
 • במקביל לנסיונות כיבוי השרפה הזעק את מכבי האש – חייג 102
 • הרחק ממקום השרפה או מהבית את המשפחה או אנשים אחרים העלולים להיפגע.
 • השמע להוראות הכבאים ופעל לפי הנחיותיהם
.

       מקור

      נציבות כבאות והצלה


                            
 
| ממונה בטיחות | מדריך לעבודה בגובה | יועץ בטיחות |
בטיחות בגז טבעי | בטיחות במנהור | יועץ ארגונומי | חוקר תאונות עבודה | בטיחות בחקלאות | בטיחות בחומרים מסוכנים | ניהול סיכונים .

054-6647747
050-5448248