דף הבית | אודות החברה | כתבות | בטיחות | ייעוץ | הדרכה וחקירות | גלריה|חוקים ותקנותצור קשר

 
בטיחות למען איכות חיים
 
 
    הכנסת אישרה ביום ב' 29/11/2010 את תקנות המשרד להגנת הסביבה להפחתת מטרדי הרעש באזורי מגורים. 

    השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "בזכות התקנות הציבור יוכל להנות מסביבת מגורים שקטה יותר. הרפורמה תביא לשיפור משמעותי
    בצמצום הרעש. אנו חיים במדינה צפופה ורועשת, ושקט הוא צורך בסיסי שהופך לנדיר."

    התקנות החדשות מאפשרות אכיפה יעילה יותר ומרחיבות את השעות בהן חל איסור על גרימת רעש ממקורות שונים. בנוסף לאיסור
    טכני על פעולות הגורמות לרעש, נקבעה בתקנות החדשות בחינה מהותית - האם נגרם מטרד רעש בפועל.

    עיקרי הרפורמה:
    איסור מוחלט על שימוש במפוחי עלים

    כלי גינון

    איסור הפעלת כלי גינון רועשים בין השעות 19:00 - 07:00
    וערבי ימי מנוחה בין השעות 17:00 - 09:00
    בימי מנוחה בין השעות 14:00 - 16:00
    עד כה לא היתה שום הגבלה לגבי שימוש במפוחי עלים וכלי גינון
    איסור הפעלת אזעקה קולית בכלי רכב

    בכלי רכב חדשים, איסור התקנת אזעקות קוליות בתוך חצי שנה.
    כלי רכב ישנים בהם מותקנת כבר אזעקה - ידרשו בתוך 6 שנים לנתק או להסיר את האזעקה הקולית.
    עד כה ההגבלה בתקנות היתה רק לגבי עוצמת הרעש הנגרמת מהאזעקה ולא היתה שום יכולת לאכוף את התקנה.

    רעש מאירועים ציבוריים באזורי מגורים

    ניתן יהיה להפעיל מערכת הגברה באירועים ציבוריים רק עד שעה 23:00 וזאת רק במידה והפעלת המערכת אושרה מראש ובכתב
    על ידי הרשות המקומית .
    לראשי רשויות תינתן אפשרות לאשר עד 12 אירועים בשנה בהם ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההגברה עד לשעה 01:00
    הגבלות שעות עבודות לצורך בנייה באזורי מגורים

    איסור שימוש בציוד בניה בין השעות 19:00 - 07:00
    ובערבי ימי מנוחה בין השעות 17:00 - 07:00
    עד כה ההגבלה בתקנות היתה רק בין השעות 19:00 - 06:00
    הגבלת שעות שיפוצים באזורי מגורים

    איסור עבודות תיקונים ושיפוצים בין השעות 20:00 - 07:00
    ערבי ימי מנוחה בין השעות 17:00 - 07:00
    עד כה ההגבלה הקיימת היתה בין השעות 22:00 - 07:00
    הגבלות על שימוש בנפצים וזיקוקים באזורי מגורים
    איסור על הפעלת זיקוקין, נפצים וכדומה. ההפעלה מותרת אך ורק:

    במרחק של לפחות 1000 מטר מאזור מגורים ובין השעות 07:00 - 22:00
    אירוע ציבורי שאושר מראש על ידי הרשות המקומית בערב יום העצמאות, מוצאי שמחת תורה, פורים, יום ירושלים ול"ג בעומר -
    לא תחול המגבלה.


 

                            
 
| ממונה בטיחות | מדריך לעבודה בגובה | יועץ בטיחות |
בטיחות בגז טבעי | בטיחות במנהור | יועץ ארגונומי | חוקר תאונות עבודה | בטיחות בחקלאות | בטיחות בחומרים מסוכנים | ניהול סיכונים .

054-6647747
050-5448248